Tysk–norsk / norsk–tysk
autoriserte translatører

AAT (Allierte Autoriserte Translatører) ist ein Netzwerk von in Norwegen staatlich zugelassenen und vereidigten Übersetzerinnen und Übersetzern in den Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch. AAT übernimmt Übersetzungen für Unternehmen, Behörden, Organisationen und Privatpersonen.

Gilla Krogh (MSTF)

Statsautorisert translatør
norsk–tysk/tysk–norsk (1993)

Cand.mag. i tysk, fransk og idrett fra Universitetet i Saarbrücken, Tyskland. Tysk morsmål. Ansatt ved Tysklands ambassade i Oslo i ni år. Mange års erfaring med oversettelse innen juss, økonomi, markedsføring, finans, aksjemarkedet, attester og vitnemål, turisme, kunst og mote.

Tlf.: 905 18 703
E-post: gilla@aatranslator.no

Manuela Hotvedt (MSTF)

Statsautorisert translatør
fra norsk til tysk (2021)

Studier i tysk og tsjekkisk språk og litteratur (UiO, HiØ, Karlsuniversitetet i Praha), fordypning i klarspråk, semantikk og oversettelse (UiO). Tysk morsmål. Translatøreksamen i tysk og tsjekkisk. Mange års erfaring med juridiske og medisinske oversettelser, EØS-dokumenter, anbudsdokumenter, rapporter av ulike slag, vitnemål og attester, allmenne tekster. Oversetter også fra og til tsjekkisk samt fra dansk og svensk til tysk. Oppført som tolk i tysk og tsjekkisk i Nasjonalt tolkeregister.

Tlf.: 45515011
E-post: manuela@aatranslator.no