Allierte Autoriserte Translatører

Vi er et nettverk av erfarne statsautoriserte translatører i engelsk, fransk, spansk, tysk og norsk. Hos oss har du direkte kontakt med translatøren og får dermed muligheten til å utvikle et nært, langsiktig og ansvarlig samarbeid.

Hva er en statsautorisert translatør?

En statsautorisert translatør har bestått den internasjonalt anerkjente translatøreksamenen ved Norges Handelshøyskole og fått tildelt en statlig bevilling og et stempel til å bekrefte riktigheten av oversettelser. Derfor bruker advokater, domstoler, store selskaper og statsforvaltningen i stor grad statsautoriserte translatører til sine oversettelser.

Statsautoriserte translatører har solide kunnskaper både i kildespråket og målspråket og må beherske språkene på en måte som ligger langt over gjennomsnittet.

Finn din translatør

Lise Bådsvik (MSTF)

Statsautorisert translatør

engelsk–norsk / norsk–engelsk (1985)

William Nuttall (MSTF)

Statsautorisert translatør

engelsk–norsk / norsk–engelsk (1981)

Wenche Landaas (MSTF)

Statsautorisert translatør

fra fransk til norsk (2008)

Laurent Cornic (MSTF)

Statsautorisert translatør

fra norsk til fransk (2007)

María Luna de Torres (MSTF)

Statsautorisert translatør

fra norsk til spansk (1999)

Hanne Kristine Angelshaug (MSTF)

Statsautorisert translatør

fra spansk til norsk (2012)

Manuela Hotvedt (MSTF)

Statsautorisert translatør

fra norsk til tysk (2021)

Når du velger oversetter,
velger du partner

Et samarbeid med en oversetter er en gjensidig prosess som krever tillit og nær kontakt. Jo større innsikt oversetteren får i din bedrift eller organisasjon, desto sikrere er du på at oversettelsen får den kvaliteten som skal til for å formidle budskapet. Tar du oversettelsesarbeidet på alvor, får du en samarbeidspartner i stedet for en anonym tekstleverandør.

Direkte kontakt

Det er alltid en fordel å kunne snakke direkte med oversetteren som gjør jobben. Detaljer forsvinner ikke underveis, og kvaliteten på oversettelsen blir bedre.