Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan AAT behandler personopplysninger, bl.a. på denne nettsiden.

Behandling av personopplysninger i AAT

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss som leverandør eller kunde eller på annen måte, vil AAT behandle personopplysninger om deg samt dokumenter du sender inn. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som behandles, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene og dokumentene.

Hva slags informasjon samler vi inn og hvorfor?

Kontaktopplysninger

Vi samler inn og behandler personopplysninger til ulike formål avhengig av bakgrunnen for behandlingen og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  • Besvare henvendelser som kommer inn til oss, hvor vi vil behandle navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å hjelpe deg med det du lurer på.
  • Vi behandler personopplysninger for kontaktpersoner hos våre kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere, samt potensielle kunder og leverandører. Opplysningene under dette punktet er begrenset til kontaktinformasjon, og behandlingen skjer på grunnlag av interesseavveining, hvor vi har vurdert at vi har berettiget interesse for behandlingen av kontaktopplysningene, og etter vår vurdering går ikke disse interessene ut over hensynet til de registrertes personvernrettigheter.
  • Informasjonen du gir oss om deg enten gjennom eksplisitt samtykke (ved å frivillig oppgi kontaktinformasjonen din for å kontakte oss eller bestille fra oss) eller frivillig implisitt samtykke (ved å godta bruk av cookies som du gjør ved å bruke nettsiden vår, med mindre du har skrudd av dette), blir samlet inn og brukt separat.
  • Følgende opplysninger blir lagret i vårt saks-/arkivsystem og regnskapssystem:
    • Navn, telefonnummer, e-post og lignende til kunder
    • Navn, telefonnummer, e-post, kontonummer og lignende til leverandører
  • Kontaktinformasjon (om oppgitt) og eventuelle beskjeder og dokumenter fra deg som mottas, blir sendt til den ansvarlige i AAT. Vi svarer på henvendelser ved å bruke kontaktinformasjonen du har oppgitt.

Opplysningene og dokumentene som sendes gjennom e-post, blir lagret for å yte den aktuelle servicen. Vi gjør deg oppmerksom på at henvendelser du sender direkte via e-post, ikke sendes kryptert. Vi oppfordrer deg derfor til ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Personopplysninger i filer eller dokumenter

Når du sender oss filer eller dokumenter i forbindelse med at vi skal utføre et oppdrag for deg, har du rollen som behandlingsansvarlig. Det er da ditt primæransvar å sørge for at du har innhentet tillatelse fra dataeier eller har annen lovlig grunn til å sende oss filer eller dokumenter som inneholder personopplysninger. Dette er spesielt viktig hvis det er snakk om sensitive personopplysninger.

Hva gjør vi med personopplysninger i filer og dokumenter?

Vi trekker ikke ut personopplysninger fra filer eller dokumenter. De behandles kun i den sammenhengen de opptrer. Vår internkontroll sikrer effektiv og sikker behandling av alle data, også personopplysninger.

Sensitive personopplysninger

Hvis du sender oss filer eller dokumenter som inneholder sensitive personopplysninger, og som tilhører en tredjepart, er det ditt ansvar å innhente nødvendige tillatelser og sørge for at du har lovlig grunn til å behandle disse dataene.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Overføring av data til land utenfor EU eller EØS

I enkelte tilfeller kan aktører vi samarbeider med, befinne seg i utlandet. Det kan da bli nødvendig for oss å sende data til andre land, også til land utenfor EU/EØS.

Lagringstid og sletting

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Ønsker du at vi sletter informasjonen om deg, vil dette gjøres i den utstrekning vi har anledning til dette og ikke har plikt til fortsatt å oppbevare informasjonen, f.eks. etter regnskapsreglene.

Dokumenter og filer du sender oss, slettes etter en viss tid, avhengig av kundens antatte behov for oppfølging. Du kan også be oss om å slette filer og dokumenter umiddelbart etter at du har bekreftet at oppdraget er vel mottatt.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn og retting (samt sletting, se ovenfor) i egne personopplysninger og dokumenter. Du kan også kreve retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger i henhold til norsk lov.

Om du bare ønsker å slutte å motta henvendelser fra oss, kan du formidle dette til oss. Vi beholder retten til å kontakte deg gjennom eventuell annen kontaktinformasjon for å snakke med deg om hvordan du ønsker vi skal behandle dine opplysninger videre dersom det er aktuelt.

All informasjon som oppgis til oss, gis helt frivillig, enten den oppgis eksplisitt eller implisitt.

Du har videre rett til å kreve begrenset behandling og rette innsigelse mot behandlingen. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss, se kontaktinformasjon nedenfor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss.

Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon

AAT er behandlingsansvarlig. Ta kontakt per e-post eller telefon med AAT-translatøren du har forbindelser med for alle henvendelser angående behandlingen av personopplysninger.

Hovedansvarlig for behandling av personopplysninger er den enkelte translatør du har kontakt med i AAT. Opplysninger behandles i henhold til aktuelle lover og formålene du tillater gjennom eksplisitt og implisitt samtykke eller i tråd med aktuelle behandlingsgrunnlag.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies)

En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som nettstedet du besøker, lagrer på datamaskinen. Informasjonskapsler blir brukt for å gi besøkende tilgang til ulike funksjoner. Informasjonen i en informasjonskapsel kan bli brukt til å spore din bruk av nettsiden vår.

I henhold til lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) må alle besøkende på et nettsted som benytter informasjonskapsler, ha tilgang til informasjon om at nettstedet benytter informasjonskapsler. De må også ha tilgang til informasjon om årsaken til at de blir brukt. Besøkende må også godkjenne at informasjonskapsler blir benyttet. Godkjenningen gjøres gjennom innstillingene i nettleseren.

Hvis du ønsker at cookies skal avvises, kan du endre innstillingene i nettleseren slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel. Informasjonskapsler som har blitt lastet ned tidligere, kan også slettes fra nettleseren.

Slik admininstrerer du informasjonskapsler

Google Analytics

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

Våre nettsider bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettsidene. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv. Gjennom Google Analytics innhentes også aggregerte data om hvordan du bruker nettsiden vår. Vi kan også lage demografiske rapporter og interesserapporter for å få en bedre forståelse av hvem brukerne våre er. Basert på disse separate og automatisk genererte oversiktene tar vi avgjørelser om hvordan brukere av nettsiden vår kan få en bedre opplevelse.

AAT lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter. Formålet med dette er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre ved at vi kan finne ut hvilke søkeord som gir treff og hvilke søkeresultater som blir klikket på. Denne informasjonen lagres aggregert i Google Analytics av Google.

Informasjon som lagres av Google Analytics, blir lagret av Google. Se nederst på denne siden for oversikt over hvilke cookies som settes og hvor lenge de varer.

Google Ads

Ved hjelp av cookies i Google Ads måler vi om de som klikker på annonsene utfører de ønskede handlingene.

Informasjon som lagres av Google Ads, blir lagret av Google. Se nederst på denne siden for oversikt over hvilke cookies som settes og hvor lenge de varer.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre endring av informasjonen du er gitt her. Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen uten varsel. Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside. 

Sist oppdatert 17.02.2022