Statsautoriserte
translatører

Vi er en gruppe høyt utdannede og erfarne oversettere som har inngått et faglig samarbeid.
Vi tilbyr tjenester av høy kvalitet innen språkene engelsk, fransk, spansk, tysk og norsk.

AAT illustrasjon

Vi har spesialerfaring innen
en rekke fagområder

Juridisk og økonomisk

Oversettelse av juridiske tekster krever god innsikt i de juridiske systemene i de enkelte språkområdene. Som statsautoriserte translatører med lang fartstid har vi den kompetansen som skal til for å…

Teknisk og medisinsk

Oversettelse av tekniske og medisinske tekster krever en viss teknisk innsikt og evne til å sette seg inn i hvordan ting virker sammen. Tekniske nyvinninger gir ofte opphav til nye begreper som…

Andre typer oversettelser

Vi oversetter også tekster av mer generell karakter. Vi tilbyr oversettelse av attester, brosjyrer, foredrag, internaviser, nettsider, reklametekster, turistinformasjon, vitnemål og lignende…

Språk er mer
enn ord

Språk er mer enn ord

For å kunne oversette må du kunne mer enn språk. De politiske, økonomiske og juridiske systemene er forskjellige fra land til land – dette må en oversetter ha gode kunnskaper om. Og først når oversetteren har inngående kjennskap til landenes kultur og samfunnsliv, kan budskapet formidles på en fullgod måte.

For å kunne oversette må du kunne mer enn språk. De politiske, økonomiske og juridiske systemene er forskjellige fra land til land – dette må en oversetter ha gode kunnskaper om. Og først når oversetteren har inngående kjennskap til landenes kultur og samfunnsliv, kan budskapet formidles på en fullgod måte.