Spansk–norsk / norsk–spansk
autoriserte translatører

AAT (Allierte Autoriserte Translatører) es una red de Traductores Jurados autorizados por el Estado noruego, que traducen a los idiomas siguientes: inglés, francés, español, alemán y noruego. AAT es un socio competente en lenguas, ideal a la vez para todo tipo de empresas y organizaciones, instancias gubernamentales, personas jurídicas y particulares. Todos los integrantes de AAT tienen años de experiencia como Traductores Jurados.

María Luna de Torres (MSTF)

Statsautorisert translatør
fra norsk til spansk (1999)

Spansk jurist (Licenciada en Derecho) fra Spania. Fast stilling i translatørbyrå i Oslo i 12 år. UD-godkjent siden 2009. Mange års erfaring med oversettelse innen juss, medisin, utdanning, offentlig forvaltning og økonomi, samt alt av offentlige dokumenter. Oversetter også fra engelsk, svensk, dansk og fransk til spansk.

Tlf.: 90 59 41 39
E-post: luna@aatranslator.no

Ta kontakt

Bjørn Barstad (MSTF)

Statsautorisert translatør
fra spansk til norsk (1985)

Cand.mag. i spansk, nordisk og lingvistikk fra UiB. Translatør og tolk siden 1981, med egen translatørvirksomhet siden 1987. Mangeårig og allsidig erfaring med oversettelse innen juss, økonomi og finans, kontrakter, anbudsdokumenter, offentlige rapporter, medisin, attester og vitnemål.

Tlf.: 55 20 38 92 / Mobil: 451 98 947
E-post: beb@aatranslator.no

Ta kontakt